Parazity v prírode

Sponzorovaný obsah

Parazity v prírode

Život je na našej planéte neskutočne pestrý a jeho formy sú krásne rôznorodé. Žijú to organizmy, ktoré nás uchvacujú svojou veľkosťou, ale tiež je tu aj mnoho mikroorganizmov, ktoré sú pre nás neviditeľné, ale obklopujú nás všade dookola. Do tejto skupiny môžeme zaradiť aj zaujímavé parazity. Je to veľmi zaujímavá skupina organizmov a parazity sa nachádzajú v živočíšnej, ale aj rastlinnej ríši. Sú nesmierne zaujímavé svojou stavbou tela, ale hlavne svojím spôsobom života. Evolúciou si vybudovali svojský spôsob existencie, ktorý praktizujú dodnes. Parazity žijú na úkor iného organizmu, ktorý nie je vždy s týmto spolužitím stotožnený. Často dochádza k tomu, že hostiteľský organizmus vplyvom parazitujúceho organizmu odumiera.